operační systém Matrixu OS:

slovo / význam / symbolika

DUALITA / + a - / teze a antiteze
ING / YENG / + a - / teze a antiteze
bit-1 / bit-0 / + a - / teze a antiteze
černá / bílá / + a - / teze a antiteze
on / off / + a - / teze a antiteze
ČÁSTICE / ANTI fyzika / objekt nebo svět existující ke každé elementární částici (nebo světu) mající stejnou hmotnost ale opačný náboj

teze / antiteze / sloučení.


tag/jin-jang.png Rozhodující pak bude vaše touha odhalit tajemství, která začnete vidět svým 3 okem.

vstup do diskuze (facebook)
zpět na plan E.T.