moudrost

slovo / význam / symbolika

INTUICE / bezprostřední odezva v hlavě po nějakém prožitku
CÍTĚNÍ / výsledek přímého vlivu působení vnějších podnětů
VIBRACE / pocit / například v oblasti pupku
EMPATIE / vcítění / schopnost vcítit se do pocitů a motivů jednání druhého

personifikace moudrosti v historii planety:
POSEIDON / GREEK kultura
OSIRIS / USIR, AUSAR bůh plodnosti a zemřelých / kultura EGGY
MASAU / kmen HOPI
Quetzalcoatl (Opeřený had) / TEOTIHUACAN / kultura MAYA


tag/god.png
ambition-ra.png, 394kB

vstup do diskuze (facebook)
zpět na plan E.T.