ukazatelé, víry, směry, kulty

slovo / význam / symbolika

All ČCHI Me X / matka chemie / termín arabského původu, označující vědu, ze které se zrodila chemie a metodické bádání prováděné s cílem nalézt způsob přeměny kovů (transmutace). Alchymie se soustředila na hledání kamene mudrců, umožňujícího vyrobit zlato z obyčejných kovů. Z hlediska parapsychologie a psychotroniky zkoumá alchymie duchovní přeměnu bytostí. Představuje snahu o zdokonalení osobnosti až k nabytí dokonalé moudrosti, kde je cílový stav vývoje osobnosti kamenem mudrců a získané zlato není materiální, nýbrž psychické.
BIB73 / Písmo svaté / soubor spisů judaismu (Starý zákon) a křesťanství (Nový zákon). Byla psána 1.600 let během 60 generací přibližně 40 autory ze všech společenských vrstev: Mojžíš byl žrec – politik, Petr byl rybářem, Lukáš léčitelem, Matouš výběrčím daní. Psánou ve 3 jazycích (Hebrejsky, aramejsky a řecky) lze jakoukoliv část Bible pochopit a vysvětlit pouze v kontextu celé Bible.
přehrát krátký film 7:30
BIOTRONIKA /studium o působení na nadvědomí člověka bez zprostředkování dosud známými fyzikálními interakcemi
ESOTERIKA / vnitřní, skryté (veřejnosti utajené) vědění, k němuž vede cesta přes zasvěcení, změnu mysli a života; jeho jazykem jsou zejména symboly a obrazy; nabízí pohled na skutečnost odlišný od obvyklé vědecké, filozofické a teologické interpretace
VĚDA / moderní alchymie, kde se předmět výzkumu přenesl na smysl a principy, popisující to co je kolem nás
showing-hand.png, 4,4kB

.


tag/religious.gif Rozhodující pak bude vaše touha odhalit tajemství, která začnete vidět svým 3 okem.

vstup do diskuze (facebook)
zpět na plan E.T.